Home » Slideshow ảnh

Cách tạo slideshow chuyển ảnh

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một vài cách để tạo một trình diễn ảnh đơn giản (slideshow hoặc carousel). Chỉ với một vài đoạn code ngắn gọn là…