Home » Tiện ích » Tiện ích tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Tiện ích tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Đây là hệ thống giúp chúng ta tính BHXH (bắt buộc) 1 lần online.

Hãy nhập tất cả các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm vào các ô tương ứng. Sau đó nhấp vào nút “Tính BHXH”. Kết quả sẽ hiển thị chi tiết bên dưới.

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức lương đóng BHXH
01
Từ
Đến
+ Thêm giai đoạn + Thai sản
Tính BHXH

Bảng hệ số trượt giá năm 2021

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 5,01 4,25 4,02 3,89 3,61 3,46 3,52 3,53 3,4 3,29 3,06 2,82 2,62 2,42
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,3 1,22 1,18 1,17 1,14 1,1 1,06 1,03 1 1
(Vuốt ngang để xem toàn bộ bảng thông tin)

Để biết các đối tượng hay điều kiện để nhận BHXH 1 lần và công thức tính BHXH 1 lần, vui lòng xem tại đây:

Điều kiện và cách tính Bảo hiểm xã hội 1 lần 2021


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *