Home » Tiện ích » Tiện ích tính BHXH tự nguyện 1 lần

Tiện ích tính BHXH tự nguyện 1 lần

Công cụ tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho những người đóng BH tự nguyện.

Tương tự như tính BHXH bắt buộc 1 lần. Nhập tất cả các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm vào các ô tương ứng. Sau đó nhấp nút “Tính BHXH” để được kết quả.

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức lương đóng BHXH
+ Giai đoạn bắt buộc + Giai đoạn tự nguyện + Giai đoạn thai sản Tính BHXH

Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Đối tượng Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2018 – 12/2021)
Hộ nghèo 0,22 x 700.000 x 30%
Hộ cận nghèo 0,22 x 700.000 x 25%
Đối tượng khác 0,22 x 700.000 x 10%

Bảng hệ số trượt giá năm 2021 dành cho người tham gia BHXH bắt buộc

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 5,01 4,25 4,02 3,89 3,61 3,46 3,52 3,53 3,4 3,29 3,06 2,82 2,62 2,42
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,3 1,22 1,18 1,17 1,14 1,1 1,06 1,03 1 1

Bảng hệ số trượt giá năm 2021 dành cho người tham gia BHXH tự nguyện

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,3 1,22 1,18
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,17 1,14 1,1 1,06 1,03 1 1
(Vuốt ngang để xem toàn bộ bảng thông tin)

Để biết các đối tượng hay điều kiện để nhận BHXH 1 lần và công thức tính BHXH 1 lần, vui lòng xem tại đây:

Điều kiện và cách tính Bảo hiểm xã hội 1 lần 2021


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *